Yardena Shitrit


Yardena is een ervaren bestuurder, toezichthouder, coach en spreker. Zij houdt zich vooral bezig met organisatieontwikkeling en leiderschap, waarbij innovatieve werkwijzen centraal staan. In het verleden richtte zij AGA Adviesgroep Amsterdam op, de interim- en adviesdienst van de Gemeente Amsterdam. Vervolgens flexibiliseerde zij een zorgorganisatie in Rotterdam en was daarna verbonden aan het Hoger Onderwijs in Den Haag, onder meer als directeur en decaan. Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 werd zij

directeur Noodopvang Vluchtelingen Amsterdam. Later werd zij de Chief HR Officer en daarmee eindverantwoordelijk voor het strategisch personeel- en organisatiebeleid van de gemeente Amsterdam. Voor haar werk in deze functie werd zij onderscheiden met de 1e plaats in de landelijke HR top100.

Verder vervult Yardena meerdere toezichtfuncties. Momenteel is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van mbo Rijnland, Lid RvT van de Koninklijke Stichting Defensiemusea en lid van de Raad van Commissarissen van Shell Nederland B.V. 


Yardena Shitrit is in 1963 in Israël geboren. Zij studeerde aan de Universiteiten van Haifa (communicatie en PR) en Jeruzalem (pedagogiek) en vertrok in 1990 naar Amsterdam. Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde zij af in Communicatiewetenschappen (1994) en Bestuurskunde (1995).


In de loop der jaren volgde zij de volgende executive opleidingen: de Europese Comenius Leergang, de

Avicenna World Class, de Politie CALL (Community for Authentic Leadership and Learning), het executive leiderschapsprogramma van de gemeente Amsterdam, het Leertraject Executive coaching voor topambtenaren binnen de Nederlandse en Vlaamse overheid, het Leernetwerk van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (Universiteit Utrecht) en de leergang High level toezicht (Nationaal Register Academie).

Publicaties:

• "Terloopse Cultuurverandering" Dr. Arienne van Staveren, Drs. Yardena Tanercan-Shitrit, Stichting

Management Studies (SMS), 2010.

• "Engagement en samenspel", een onderzoek naar modern werkgever- en werknemerschap, Prof.

dr. Jaap Boonstra, Dr. Arienne van Staveren, Drs. Yardena Tanercan-Shitrit, februari 2010.

• "Kleurrijk Amsterdam. 20 portretten van ambtenaren en politici". Yardena Tanercan-Shitrit,

december 2009.