Privacy verklaring

Topvrouwen Academy ('''wij''), gevestigd in Nederland, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Topvrouwen Academy acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://Topvrouwenacademy.com en gerelateerde websites en Diensten.


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die Topvrouwen Academy  aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Welke gegevens verzamelen wij


Wij verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt bij

 • inschrijving voor een leerprogramma
 • aanvraag van een brochure
 • aanvragen van informatie via e-mail of telefoon
 • aanmelding voor de nieuwsbrief
 • het volgen van een leerprogramma
 • het bijwonen van een evenement of webinar
 • Rapportage van de ODC Analyse


Wij verzamelen de volgende gegevens met betrekking tot het volgen van een leerprogramma: programmanaam, startmoment, plaats, aanwezigheid, programmafeedback, leerresultaten. Daarnaast verzamelen we de volgende persoonsgegevens; naam, achternaam, geboortedatum, postadres, e-mail, telefoonnummer, opleidingsniveau en functie.

Met betrekking tot factureren vragen wij het volgende: is de inschrijving zakelijk?, wil je een factuur met of zonder BTW?, factuuradres, contactpersoon. Bij onze evenementen kunnen er foto’s gemaakt worden door een fotograaf. Deze foto’s gebruiken wij voor de verslaglegging van het evenement. Indien je niet gefotografeerd wilt worden verzoeken we je om dit tijdens het evenement aan de fotograaf en/of de organisatie door te geven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Testrapporten in verband met coaching gedurende en na afloop van het programma
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Leerprogramma’s: Om deel te kunnen nemen aan een leerprogramma hebben we een inschrijving nodig. Met deze inschrijving geef je Topvrouwen Academy toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de deelnemer  administratie, de facturatie en het verlenen van toegang tot (online) leerprogrammamateriaal en (elektronische) toezending van informatie over opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van Topvrouwen Academy. Tijdens de intake vragen we om informatie met betrekking tot jouw niveau leerdoelen. Onze trainers hebben toegang tot jouw gegevens om het programma vorm te kunnen geven.
 • Naast informatie over jouw leerprogramma, kun je ook aangeven of je mailings met inspiratie en aanbiedingen van Topvrouwen Academy wilt ontvangen. Uiteraard kan je onderaan elke nieuwsbrief je uitschrijven voor onze mailings.
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Topvrouwen Academy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Topvrouwen Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Na afloop van jouw leerprogramma worden je persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. Je kunt een verzoek indienen om jouw gegevens te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar carmen@topvrouwenacademy.com

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 24 maanden.

Jouw rechten

Als cursist van Topvrouwen Academy heb je een aantal rechten welke onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen.

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om op jouw verzoek persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht om Topvrouwen Academy opdracht te geven om al jouw gegevens definitief uit ons systeem te verwijderen.
 • Recht op inzage. Het recht om in te zien welke gegevens we van jou verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens aan te passen of te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.


Delen met anderen

Topvrouwen Academy zal jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Topvrouwen Academy is verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens en onze docent/trainers zijn verwerkers. Op grond van artikel 28 AVG moet de verwerking die een verwerker voor een verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, geregeld worden in een (verwerkers)overeenkomst. De trainers hebben een verwerkersovereenkomst getekend om jouw persoonsgegevens te beschermen en jouw privacy te waarborgen. Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden, daarnaast zijn je gegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen.


Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we jouw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 


Cookies

Wij willen jou op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe dat werkt voor verschillende browsers vind je hier:


Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL; 
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Vragen of opmerkingen?

Als deelnemer van onze leerprogramma’s heb je het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar carmen@topvrouwenacademy.com

Heb je andere vragen of opmerkingen met betrekking tot jouw persoonsgegevens of heb je vragen over dit Privacy Statement? Neem dan contact met ons op via carmen@topvrouwenacademy.com

Mochten we er samen niet uitkomen dan kan je ook contact opnemen met de toezichthouder: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Topvrouwen Academy
Campstede 13
6983 HJ Doesburg
Tel.: 0652825224

Websites en Diensten van derden

Onze Diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van software waarmee onze klanten hun eigen professionele websites kunnen bouwen. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij verzamelen op of via hun website. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als je vragen hebt over informatie die onze klanten op of via hun website verzamelen, dan kan je contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Onze klanten bepalen welke andere diensten of plug-ins ze gebruiken. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op dergelijke andere diensten of plug-ins, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren jou om de privacy verklaringen van deze partijen te lezen.


Dit privacy statement is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is voor het laatst op 10 februari 2022 gewijzigd. Wij raden aan om het privacy statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.