Annet Koster

Sinds 1 maart 2018 is Annet Koster directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). Zij zet zich met haar team in voor de belangen van de ondernemers in de Nederlandse zeescheepvaart. De missie is dat de Nederlandse reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen met bekwame bemanningen aan boord. 

Mr. Drs. Annet Koster (1979) heeft na universitaire opleidingen op het gebied van rechtsgeleerdheid en politieke wetenschappen een gevarieerde loopbaan opgebouwd in het verenigingswezen. 

Na gestart te zijn als lobbyist heeft zij in dienst van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland vanaf 2005 uitgebreide ervaring opgedaan in de belangenbehartiging. 

Sinds 2009 gaf zij invulling aan de positie van directeur van de Stichting Projecten. In deze rol was Annet verantwoordelijk voor zowel acquisitie, behoud als aansturing van de verschillende projecten. 

Eretitel 

Havenvrouw van het Jaar 2020 

Aanleiding voor de onderscheiding van Annet Koster is haar niet aflatende inzet in 2020 voor de reders en hun zeevarenden, die door de Covid-19-pandemie een uitermate moeilijk jaar achter de rug hebben. 

Vanwege de coronacrisis hebben veel zeevarenden vastgezeten op hun schip omdat bemanningswisselingen onmogelijk waren. Eenmaal aan land bleek het door reisrestricties en beperkingen van het vliegverkeer vaak uitgesloten om naar huis te reizen. 

Annet Koster heeft zich nationaal en internationaal ingespannen om aflossingen van bemanningen mogelijk te maken, onder meer door een afspraak tussen de KVNR en KLM om een luchtbrug voor zeevarenden op te zetten. Daarbij heeft zij bijgedragen aan het behoud van de positie van Rotterdam als grootste Europese ‘hub’ voor bemanningswisselingen en helpen voorkomen dat schepen daarvoor naar andere havens uitweken.