Loek Hermans

Loek Hermans kent de politieke- en ambtelijke- en toezicht- werkelijkheid als geen ander van binnenuit, en schetst altijd een realistisch beeld van strategieën en argumenten die wel of niet weerklank kunnen vinden in een organisatie en in Den Haag.

Hij daagt een ieder uit om vooral na te denken over wat ze vanuit hun deskundigheid te bieden hebben om beleid tot stand te brengen, zodat ze werkelijke gesprekspartners in bedrijf, maatschappelijke instelling of Den Haag kunnen zijn.

Loek Hermans was onder meer Tweede Kamerlid, voorzitter van de Senaatsfractie van de VVD, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, burgemeester van Zwolle en commissaris van de Koningin in Friesland.

Als oud-voorzitter van MKB Nederland en Greenport Holland en de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen, heeft hij ook uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven.