Marieke van den Brink

Marieke van den Brink

Marieke van den Brink (1978) is hoogleraar Gender en Diversiteit aan de Radboud Universiteit

Nijmegen. Ze promoveerde cum laude op het thema genderongelijkheid in de wetenschappen, en

sindsdien werkt ze aan verschillende onderzoeksprojecten rond ongelijkheid, diversiteit en inclusie in

organisaties. Ze wordt gedreven door het beter begrijpen waarom in de huidige maatschappij nog

steeds sprake is van ongelijke kansen voor verschillende groepen, en richt zich met haar onderzoek

specifiek op de rol van organisaties: hoe creëren organisaties (onbedoeld) ongelijkheid langs lijnen

van etniciteit, gender, gezondheid, klasse en seksualiteit? En wat hebben we nodig om organisaties

meer inclusief te maken? Is dat überhaupt mogelijk? Ook verdiept ze zich in het vraagstuk waarom

het huidige diversiteitsbeleid in organisaties vaak zo weinig effectief is, met thema’s zoals weerstand,

micropolitiek, collectief leren en machtsrelaties

Als wetenschappelijk directeur van Radboud Gender & Diversity Studies, waar wetenschappers uit

verschillende disciplines met elkaar samenwerken, stimuleert ze interdisciplinair en transdisciplinair

onderzoek en onderwijs. “We moeten als wetenschap nauwer samenwerken met het werkveld –

bedrijfsleven, overheid, NGO’s - , met de mensen die met hun voeten in de klei staan, om

waardevolle kennis te kunnen creëren waar we ook echt verandering mee kunnen bewerkstelligen”.

Marieke was gastonderzoeker op verschillende universiteiten waaronder de London School of

Economics en het Institute of Technology in Zweden. Momenteel is zij lid van de Nationale

Commissie Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs.