Simone Filippini

Simone studeerde Slavische taal- en Letterkunde. Ze werkte 25 jaar als diplomaat voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, o.a. Was ze Hoofd van de afdeling vrouwenrechten. Daarnaast was ze Ambassadeur voor Nederland in Noord-Macedonië en Consul-Generaal in Miami. In 2013 werd Simone CEO van hulp- en ontwikkelingsorganisatie Cordaid.

Daarna werkte ze als interim-Directeur bij het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie. Vervolgens zette ze Leadership4SDGs op, gericht op het versterken van de kwaliteit van leiderschap in regeringen met het oog op het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen - de SDG’s - van de Verenigde Naties (VN). 

 Simone is altijd actief in vrijwilligerswerk, momenteel onder meer als Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de VN, lid van de Raad van Toezicht van het Netherlands-African Business Center, Voorzitter van D66 Dordrecht, Vicevoorzitter van de Global Council on SDG16 van de World Government Summit in Dubai, lid van de Internationale Raden van Advies van de Athena School of Management in Mumbai (India) en van The London Story. Ze is jurylid voor VOORbeeld.

Dit voorjaar is ze deel van de Sustainable Development Leaders Mastermind Group van de UNSSC. Ze is onafhankelijk strategisch adviseur, leidt discussies, publiceert opinieartikelen en is actief als spreker. Sinds kort werkt Simone aan een boek over leiderschap.